Náš tím

Jarmila Ivanová

predseda občianskeho združenia

 

Marianna Kramárová

podpredseda občianskeho združenia

 

Ing. Zuzana Maneková

člen občianskeho združenia

Katarína Kopasová

pokladník združenia

XY

predseda revíznej komisie

YZ

člen revíznej komisie

PaedDr. Aneta Mikešová

člen revíznej komisie