Ako poukázať 2% dane z príjmu

06.02.2014 20:41

Radi by ste venovali 2 % dane z príjmu? Neviete komu? Môžete ich venovať nám. Pomôžete našim i vašim detičkám. 

 

Dôležité termíny: do 31. marca 2014

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2014
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste dobrovoľníci:

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2014 poukázať nie 2 %, ale  3 %. Ako na to? Ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2013 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť Vysielajúca organizácia, alebo Prijímateľ. Ak dobrovoľník získa Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3 %. Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín. Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3 % a povinnou prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín + Potvrdenie o zaplatení dane.

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane: 

15.1.2014- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

15.2.2014 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

potvrdenie-dan.rtf (61732)

Vyhlasenie_za rok 2013.pdf (109939)

 

 

Ak ste zaneprázdnený, vyplnené tlačivá môžete doručiť do školy

najneskôr do 29.4.2014 a odovzdať

triednemu učiteľovi, zástupkyni riaditeľa materskej školy.

My ich doručíme na príslušný daňový úrad, pričom zaručujeme, že Vaše údaje budú použité len pre potreby daňového úradu.

 

Ďalšie info.: https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/