Zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014

13.02.2013 17:58

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Karola Kuffnera v Sládkovičove v  zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2013/2014

 

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v pracovných dňoch
od 15.2.2013 do 15.3.2013 v čase od 7.00 - 16.00 hod.

Tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu prevziať v MŠ Fučíkova 366 alebo stiahnuť:

ŽIADOSŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY.doc (41,5 kB)

Vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  rodič doručí v čase zápisu do MŠ.